Sunday, 13 November 2011

Unit 12 Sudah kuketahui Tajuk: Buluh Pelbagai Guna

Pokok buluh merupakan tanaman serba guna. Pokok buluh biasanya tumbuh di hutan. Terdapat pelbagai jenis pokok buluh. Antaranya, buluh betung, buluh lemang, buluh minyak, dan buluh perindu.
Buluh dapat digunakan untuk membuat barangan kraf tangan seperti bakul, nyiru, tudung saji, tikar, dulang, dan sebagainya. Selain itu, buluh dapat dijadikan rakit, lidi sate, tabung, senduk, dan batang penyapu. Buluh juga dapat digunakan untuk membuat alat perabot seperti kerusi dan meja. Alat muzik seperti seruling dan angklung juga diperbuat daripada buluh.

1.   Pokok buluh biasanya tumbuh di mana?
      A   Hutan
      B   Bukit

2.   Terdapat pelbagai jenis pokok buluh. Antaranya,
      A   buluh lemak
      B   buluh lemang
      C   buluh limau

3.   Barangan kraf tangan yang berikut dibuat daripada buluh kecuali
      A   tikar
      B   bakul
      C   pinggan

4.   Buluh dapat dijadikan alat perabot seperti                                                    
      A   meja dan kerusi                                                                                 
      B   rakit dan senduk                                                                                           
      C   kerusi dan tikar
                                                                                                
5.   Apakah alat muzik yang diperbuat daripada buluh?                                              
      A   Gitar dan seruling                                                                                            
      B   Seruling dan angklung
      C   Seruling dan gendang                      
                 
                                                                                               Kosa kata:
                                                                                  nyiru - alat untuk menampi beras   
                                                                               senduk - alat untuk mencedok nasi, 
                                                                                              gulai, dan sebagainya.           

0 comments:

Post a Comment

 

(c)2011 Sudut Cikgu Ho. Based in Wordpress by wpthemesfree Created by Templates for Blogger